Whoissökning

Webbplatsen Namnserver har fått en liten uppdatering under helgen och innehåller nu en whois-sökning.

Det finns för stunden tre verktyg på webbplatsen; en nslookup för att få en korrekt icke-cachad namnuppslagning för ett domännamn, omvänt dns-uppslag (reverse dns) och nu även en whois-sökning.

Whois

Med whois presenteras information om ett domännamn. Vilken information som presenteras varierar mellan olika toppdomäner; för vissa presenteras ägarinformation, vissa visar bara den tekniska kontakten och för .se visas mycket knapphändig information.

Framförallt kan man se när ett namn registrerades, när det behöver förnyas och aktuell status.

För vissa toppdomäner finns en webbaserad whois som lämnar mer utförlig information; allt för att förhindra att registren används för marknadsföringsåtgärder.

Finputsning

Nslookupen har genomgått en finputsning; framförallt nöjer den sig inte med ett CNAME som svar utan fortsätter med att slå upp även det namnet tills ett så kallat “A-record” erhålls med en ipadress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *