Dubbdäckshysterin fortsätter

DN refererar idag till en norsk undersökning om att dubbfria däck bara ger en marginell ökning av olyckor.

Olyckorna ökar bara med ett fåtal procentenheter och hur partikelhalten i luften påverkas behandlas inte alls.

Om man verkligen är ute efter att sänka partikelhalter vore väl ett vettigare beslut att förbjuda de så kallade friktionsdäcken på sommaren. Förbudet mot dubbdäck på sommaren när de inte behövs är helt ok, men det borde omfatta även andra typer av vinterdäck. Det finns trots allt ett stort antal fordon som rullar med sina vinterdäck även på sommaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *