Kondomer som nödhjälp

I ett översvämningsdrabbat Thailand oroar sig myndigheterna för att invånarna har för lite att göra. För att undvika en babyboom flygs kondomer ut till de områden som drabbats värst.

Det visar sig att de också skickar mat och lite andra förnödenheter, enligt DN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *