Om

Det här började som en helt privat blogg och på sistone har den blivit mer businessinriktad.

Kort om mig. Jag föddes våren 1979. Flyttade till Stockholmsområdet 1998 och började jobba i IT-branschen. Strax därefter halkade jag in på ett parallellt spår och har sedan 1999 kombinerat kollektivtrafik och IT på olika sätt.

Tågkörning på tunnelbanans gröna linje kombinerades med systemutveckling samtidigt som jag grundade Sajthotellet 2001 och framåt 2006 hann jag inte med tunnelbanan längre. Redan 2008 var jag dock tillbaka i kollektivtrafiken. Jag hade sålt merparten av webbhotellet och tog busskort. Det ledde till så småningom till trafikledning, framförallt på helgerna, medan jag var datakonsult på vardagarna.

I slutet av sommaren 2012 fick jag dock vara med när Arriva tog över verksamheten vid Råstagaraget – den enskilt största bussdepån i Stockholms län. Intensivt, spännande och roligt men med unika behov till följd av storleken. Det blev mindre trafikledning och mer IT när vi började lägga grunden för verksamhetssystemet Tess eller Traffic Efficiency Solution System. Akut ärendehantering kombinerat med uppföljning som gränsar till business intelligence. Därutöver hanterade jag många av bussverksamhetens teknikrelaterade kontakter med Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting (SL).

Huvudsakligen är jag systemutvecklingskonsult i Antevia.

View Jonny Zetterström's LinkedIn profile View Jonny Zetterström’s profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *