Tag Archives: gtld

Nya toppdomäner bra för sökmotorer?

Icanns beslut här om dagen om fler toppdomäner ställer till oreda och ökar därför behovet av sökmotorer såsom Google.

I måndags beslutade Icann, organisationen som har det övergipande ansvaret för internets domännamnssystem, beslutade (med 15 röster för, en röst emot och två nedlagda röster enligt pressmeddelandet) att tillåta 500 nya toppdomäner.

I dagsläget finns 22 st generella toppdomäner (gTLD) såsom com, net, org med flera. Dessutom finns ett stort antal landstoppdomäner såsom .se, .fi, .no och .dk för att nämna ett fåtal. Beslutet innebär alltså att dessa utökas med ytterligare 500 toppdomäner i en första fas. I första hand kommer ansökningar från varumärkesinnehavare eller liknande att tas emot.

Beslutet var relativt väntat och efterlängtat av vissa medan andra menar att det är helt idiotiskt. Personligen har jag svårt att se vare sig behovet eller nyttan av att utöka de generella toppdomänerna i en sådan utsträckning. GAC, Goverment Advisory Consel, ansåg in i det sista att beslutet var fel väg att gå och dess ordfarande undrade uppprört om han inte talade till döva eller bara dumma.

Peter “Internet Sweden” Forsman anser att dagens internet därmed har fått ett bäst-före_datum efter beslutet, som fattades i Singapore vid Icanns 41:a möte.

Att utöva varumärkesskydd på internet är ett omfattande och komplicerat arbete redan i dagsläget och en följd av 500 nya generella toppdomäner gör det bara svårare att få till ett fullgott skydd.

Min slutsats är att detta kommer att innebära att det blir rörigare än någonsin. Det är svårt att bedöma vilken effekt så många nya toppdomäner faktiskt kommer att få och i vilken utsträckning de faktiskt kommer att användas av vanliga internetanvändare. En slutsats som däremot är enkel att dra är det blir svårare att gissa vilken adress som faktiskt gäller för ett företags webbplats.

Värdet på nyckelordsdomäner kan minska, men det behöver inte nödvändigtvis bli så.

Behovet av sökmotorer som kan hitta rätt i djungeln av nya internetadresser ökar dock. Troligen inser även finansmarknaden detta. Googleaktien har sakta dalat i värde under hela juni men under måndagen började den långsamt stiga i värde. Nu har jag inte alls gjort någon djupare analys än den enkla noteringen att kurvan vände uppåt igen samma dag som Icann fattade beslutet.

De nya toppdomäner som i dagsläget ser ut att kunna få störst genomslag är troligen de baserade på branscher och geografiska platser. Städer som New York, Paris, London och liknande kan säkert gå bra. Tänk dig domäner såsom restaurants.paris, art.ny (eller kanske art.nyc), hotels.london och liknande kombinationer.

På Stiftelsen för Internet Infrastruktur, .SE, tror man dock fortsatt starkt på .SE och meddelar att man plockar marknadsandelar. För svenska företag rent generellt är nog toppdomänen .se det mest naturliga valet även fortsättningsvis.