Tag Archives: mäklare

Varumärkesidioten Erik Olsson

Mäklarmiraklet Erik Olsson har precis förtjänat ett nytt epitet: varumärkesidioten. Under drygt ett decennium har värdet på varumärket Erik Olsson byggts upp, på några veckor har det i stort sett raserats helt.

Det hade kostat i runda slängar 100 000 kr att undvika den största smällen. I det här sammanhanget är det småpengar.

2004 hyllades entreprenören och mäklarmiraklet Erik Olsson. Mannen med samma namn som verksamheten hade på några år blivit en av Stockholms mest välkända mäklarfirmor och hade en lysande lönsamhet i sin affärsverksamhet.

Fastighetsmäklare finns det gott om i Stockholm och den stora utmaningen bör ligga i att hitta säljare snarare än köpare. Det är objektet som säljs och vilken mäklare som står för fastighetsförmedlingen är vanligen rätt ointressant. Som köpare väljer jag (och förmodligen de allra flesta) objekt som är intressanta. Objekten hittas på främst Hemnet och det är inte speciellt intressant vem mäklaren är även om en mäklare med seriös framtoning är att föredra.

Primärt är det dock så att det är när säljbehovet uppstår som valet av mäklare görs. En mäklare med dåligt rykte kan förvisso försvåra försäljningen avsevärt; men det spelar oftast inte så stor roll för köparen vem som är mäklare.

Det som nu har hänt är att en mäklare anställd av Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlat en affär som gått snett. Objektet som förmedlades var en bostadsrättslägenhet i Stockholms innerstad. Bostadsrätten var belånad, men givetvis skulle köpeskillingen vara tillräcklig för att lösa alla säljarens lån där bostadsrätten var pantsatt.

Köparna ingick köpeavtal med säljaren. De sålde sin egen lägenhet och betalade in en handpenning på en halv miljon kronor till mäklaren. I enlighet med gällande regler betalades sedan handpenningen ut till säljaren i väntan på tillträdesdagen då resterande köpeskilling skulle erläggas och bostadsrätten skulle byta ägare. I samband med detta skulle också säljarens lån lösas och pantsättningen upphöra.

Problemet består i att säljaren på okänt sätt gjorde slut på handpenningen varpå han inte längre fick tillräckligt mycket pengar för att lösa sina lån. Därmed hade inte säljaren längre möjlighet att slutföra affären. Köparen har – åtminstone för stunden – förlorat handpenningen och inte fått någon lägenhet.

De lurade köparna är i det här fallet en småbarnsfamilj: familjen Muda. De bor för stunden i en andrahandslägenhet på helt fel plats.

Säljaren är däremot en känd kriminell enligt uppgifter i media.

Det Erik Olsson, vd för Erik Olsson Fastighetsförmedling, har gjort kan inte uppfattas positivt. Först och främst vägrar bolaget ta ansvar och hänvisar till den enskilde mäklaren. Framförallt har Erik Olsson i ett pressmeddelande meddelat att han inte anser att mäklaren gjort något fel. Detta trots att mäklaren fått kännedom om säljarens kriminella bakgrund och varnats av bostadsrättsföreningen.

Mäklararvodet på dryga 100 000 kr är det som främst sticker i ögonen. Erik Olsson och dess mäklare har nämligen erhållit fullt mäklararvode trots att affären inte genomförts. Arvodet har betalats med det förskott som köparna erlagt och som de har rätt att få tillbaka när säljaren drar sig ur affären. “Helt orimligt att köparen får bekosta mäklarens arvode”, säger advokat Robert Nilsson, tidigare förbundsjurist vid Mäklarsamfundet, till DN.

För Erik Olsson Fastighetsförmedling Aktiebolag med 230 anställda är 100 000 kr förmodligen mindre än vad bolaget lägger på julfirande för de anställda. Att åtminstone återbetala arvodet hade varit ett stort steg mot att rädda ansiktet för Erik Olsson.

Varumärket Erik Olsson hade också kunnat räddas på flertalet sätt. Om bolaget tagit sitt ansvar hade de kunnat låna ut pengar till säljaren (mot en rimlig ränta givetvis) så att lånen kunnat lösas och affären kunnat genomföras. Det rör sig i värsta fall om 400 000 kr. För ett aktiebolag som 2008 omsatte nära 168 miljoner kronor är det inte en kostnad som är ohanterlig.

All negativ publicitet och all skada som nu åsamkats varumärket Erik Olsson och de affärer som aldrig kommer att genomföras till följd av detta innebär med säkerhet förlorade intäkter på långt över 400 000 kr.