Programspråk

Efter att en förfrågan om programmeringsböcker på Webmaster Network ledde till en diskussion om programspråk tänkte jag skriva lite om min syn på vad som gör olika programspråk mer eller mindre bra.

Jag började lära mig programmering på högstadiet. Jag och min bäste vän programmerade i programspråket Basic. Jag hade då en Atari och med den följde FirstBasic medan min vän hade en PC och till en början Microsoft QBasic. På sikt skaffade även jag en PC och vi övergick till den mer avancerade QuickBasic Extended som kunde kompilera och hade någon form av primitivt databasstöd. Vi gav oss på programspråket C till och från, men steget från Basic till C var stort till en början.

På gymnasiet läste jag ett par programmeringskurser och lärde mig Pascal, C, C++ och avslutade med en kurs i windowsprogrammering baserad på Borlands Open Window Library.

På universitetsnivå har jag läst en kurs i C och en i Pascal på IT-universitetet i Kista. Jag har också jobbat ett halvår som konsult i pascalbaserade Borland Delphi.

Min favorit bland programspråken är Java. Det är inte perfekt, men det är starkt typat, objektorienterat och på det hela taget rätt smidigt. Det finns nackdelar och i vissa fall kan andra programspråk ha klara fördelar.

Det bästa rådet inför valet av programspråk är att välja det du kan bäst. Är du nybörjare som inte kan något programspråk alls beror det mer på situationen vad som är att föredra.

Det finns programspråk och det finns skriptspråk. Skriptspråken heter vanligen något med “script” såsom VBScript eller JavaScript. De används oftast i webbsammanhang även om VBScript kan användas för systemskript i Windows.

ASP och PHP är skript som exekveras på serversidan. ASP skrivs i VBScript eller JavaScript. PHP är ett eget skripspråk. De serverexekverande språken kan oftast felsökas enkelt, medan de skript som körs i webbläsaren är helt hopplösa att felsöka. För webbläsaren gäller bara JavaScript. VBScript fungerar i och för sig också, men bara i Internet Explorer. JavaScript fungerar i nästan alla webbläsare, problemet är att det inte fungerar på riktigt samma sätt i alla. Ett skript kan fungera utmärkt i en viss version av en viss webbläsare och ge jobbiga felmeddelanden i en annan.

Jag föredrar programspråk som är starkt typade och där variabler måste deklareras. De ska också vara kompilerande – då har du en kompilator som gör en mängd kontroller av koden och tidigt upptäcker många fel.

Om variabelnamnen måste deklareras upptäcker kompilatorn ofta felstavningar; vilket är mycket trevligt. Det kan annars ge upphov till de mest konstiga problem.

Ska jag själv välja programspråk blir det gärna Java eller C#. Men olika programspråk har olika fördelar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *