Tag Archives: 301

Till nya adress med 301

Det var minst sagt dags att uppdatera lite på min webbplats om Ekonominyheter och i samband med det noterade jag att den gamla adressen inte fungerade alls.

Ursprungligen lanserades projektet under namnet Ekonytt på ekonytt.se. Sveriges Radio tyckte dock att det inkräktade på deras varumärke och skrev arga brev. Den lätta utvägen var att göra ekonytt.se till ekonominyheter24.se. Det bör också ha underlättat sökomotorpositioneringen lite.

Sökmotorkonsulterna är besatta av länkkraft. Länkkraft som ska överföras med en 301:a. Det handlar om att protokollet http, som används för kommunikation mellan din webbläsare och webbplatsens server, använder olika statuskoder. Status 200 är ok medan status 404 innebär att sidan inte kunde hittas på servern och status 500 betyder att det har uppstått ett internt fel på servern (internal server error).

Status 301 innebär att adressen du försöker besöka har flyttat permanent till en ny adress. När Googles spindel besöker en sida och får det meddelandet uppdateras Googles index. Den så kallade länkkraften ska följa med; det vill säga Google ska räkna alla sidor som länkade till den gamla adressen som om de länkade till den nya istället.

Ekonytt, numer Ekonominyheter24, är baserade på WordPress och består av väldigt många sidor. För att skicka besökare som kommer via gamla bokmärken och länkar vidare till rätt sida på den nya adressen har jag använt .htaccess. Jag ändrar sällan och hinner glömma bort hur det fungerar, men efter lite googlande fick jag till det. Lösningen ser ut så här:

<IfModule mod_rewrite.c>
Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*)$ http://www.ekonominyheter24.se/$1 [R=301,L]
</IfModule>