Category Archives: Sökmotoroptimering

Nya toppdomäner bra för sökmotorer?

Icanns beslut här om dagen om fler toppdomäner ställer till oreda och ökar därför behovet av sökmotorer såsom Google.

I måndags beslutade Icann, organisationen som har det övergipande ansvaret för internets domännamnssystem, beslutade (med 15 röster för, en röst emot och två nedlagda röster enligt pressmeddelandet) att tillåta 500 nya toppdomäner.

I dagsläget finns 22 st generella toppdomäner (gTLD) såsom com, net, org med flera. Dessutom finns ett stort antal landstoppdomäner såsom .se, .fi, .no och .dk för att nämna ett fåtal. Beslutet innebär alltså att dessa utökas med ytterligare 500 toppdomäner i en första fas. I första hand kommer ansökningar från varumärkesinnehavare eller liknande att tas emot.

Beslutet var relativt väntat och efterlängtat av vissa medan andra menar att det är helt idiotiskt. Personligen har jag svårt att se vare sig behovet eller nyttan av att utöka de generella toppdomänerna i en sådan utsträckning. GAC, Goverment Advisory Consel, ansåg in i det sista att beslutet var fel väg att gå och dess ordfarande undrade uppprört om han inte talade till döva eller bara dumma.

Peter “Internet Sweden” Forsman anser att dagens internet därmed har fått ett bäst-före_datum efter beslutet, som fattades i Singapore vid Icanns 41:a möte.

Att utöva varumärkesskydd på internet är ett omfattande och komplicerat arbete redan i dagsläget och en följd av 500 nya generella toppdomäner gör det bara svårare att få till ett fullgott skydd.

Min slutsats är att detta kommer att innebära att det blir rörigare än någonsin. Det är svårt att bedöma vilken effekt så många nya toppdomäner faktiskt kommer att få och i vilken utsträckning de faktiskt kommer att användas av vanliga internetanvändare. En slutsats som däremot är enkel att dra är det blir svårare att gissa vilken adress som faktiskt gäller för ett företags webbplats.

Värdet på nyckelordsdomäner kan minska, men det behöver inte nödvändigtvis bli så.

Behovet av sökmotorer som kan hitta rätt i djungeln av nya internetadresser ökar dock. Troligen inser även finansmarknaden detta. Googleaktien har sakta dalat i värde under hela juni men under måndagen började den långsamt stiga i värde. Nu har jag inte alls gjort någon djupare analys än den enkla noteringen att kurvan vände uppåt igen samma dag som Icann fattade beslutet.

De nya toppdomäner som i dagsläget ser ut att kunna få störst genomslag är troligen de baserade på branscher och geografiska platser. Städer som New York, Paris, London och liknande kan säkert gå bra. Tänk dig domäner såsom restaurants.paris, art.ny (eller kanske art.nyc), hotels.london och liknande kombinationer.

På Stiftelsen för Internet Infrastruktur, .SE, tror man dock fortsatt starkt på .SE och meddelar att man plockar marknadsandelar. För svenska företag rent generellt är nog toppdomänen .se det mest naturliga valet även fortsättningsvis.

Till nya adress med 301

Det var minst sagt dags att uppdatera lite på min webbplats om Ekonominyheter och i samband med det noterade jag att den gamla adressen inte fungerade alls.

Ursprungligen lanserades projektet under namnet Ekonytt på ekonytt.se. Sveriges Radio tyckte dock att det inkräktade på deras varumärke och skrev arga brev. Den lätta utvägen var att göra ekonytt.se till ekonominyheter24.se. Det bör också ha underlättat sökomotorpositioneringen lite.

Sökmotorkonsulterna är besatta av länkkraft. Länkkraft som ska överföras med en 301:a. Det handlar om att protokollet http, som används för kommunikation mellan din webbläsare och webbplatsens server, använder olika statuskoder. Status 200 är ok medan status 404 innebär att sidan inte kunde hittas på servern och status 500 betyder att det har uppstått ett internt fel på servern (internal server error).

Status 301 innebär att adressen du försöker besöka har flyttat permanent till en ny adress. När Googles spindel besöker en sida och får det meddelandet uppdateras Googles index. Den så kallade länkkraften ska följa med; det vill säga Google ska räkna alla sidor som länkade till den gamla adressen som om de länkade till den nya istället.

Ekonytt, numer Ekonominyheter24, är baserade på WordPress och består av väldigt många sidor. För att skicka besökare som kommer via gamla bokmärken och länkar vidare till rätt sida på den nya adressen har jag använt .htaccess. Jag ändrar sällan och hinner glömma bort hur det fungerar, men efter lite googlande fick jag till det. Lösningen ser ut så här:

<IfModule mod_rewrite.c>
Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*)$ http://www.ekonominyheter24.se/$1 [R=301,L]
</IfModule>

Pingserver

Efter ett par kvällars kodande, testande, felsökande och felrättning har min pingserver äntligen sett dagens ljus. Weblog updates är nu i publik drift.

För de mindre insatta handlar ping i bloggsammanhang om hur en blogg “pushas” ut till olika servrar. När en blogg uppdaterats talar den vanligen om för omvärlden att den är uppdaterad genom att pinga en eller flera ping-servrar. Det finns en mängd sådana. Rent tekniskt är en ping baserad på XML-RPC.

Det som i dagsläget händer är att när weblogupdates.com har mottagit en ping så listas den bloggen på webbplatsen som nyligen uppdaterad. Gratis inlänkar till bloggar alltså för alla SEO-människor därute.

Om du använder WordPress är det enkelt att lägga till under inställningar-skrivande i listan över “uppdateringstjänster”.

Hamna i topp hos Google

Tidningen Ny Teknik har skrivit en artikel om sökmotoroptimering. Artikeln avslutas med att den har skrivits för att hamna först om man söker på “hamna i topp hos google”. Det gjorde den säkert i en timme eller ett par efter publicering. Sedan inträffade två problem:

1. DN publicerade precis samma artikel. Det var inte bra. Det finns två sidor med identiskt innehåll. Sådant tycker inte Google om. Det är känt som “duplicate content” och är ett vanligt sätt att få problem att synas i Google.

2. Det har bloggats om artikeln med just frasen “Hamna i topp hos Google”. Även om det inte fanns en enda träffa på den sökfrasen när artikeln skrevs finns det i skrivande stund cirka åtta tusen träffar.

De som är duktiga på sökmotoroptimering har sett det hela som en utmaning. Jag är långt ifrån någon expert, men tänkte dra mitt strå till stacken med detta inlägg.