Pratpost

Inom företagande ska man hålla sig till sin kärnverksamhet och fokusera på det man är bra på. Det finns många som hävdar just det, men på Posten har man antingen inte hört – eller i vart fall inte tagit till sig – uttrycket.

Under morgonen hörde jag radioreklam för den nya tjänsten pratpost. Tekniken i sig är intressant. Den har funnits ett tag men röstigenkänning är en teknik som inte nått tillräckligt långt ännu. I vilket fall som helst finns det bättre saker att göra än att diktera ett brev på datorn som posten sedan skickar för 20 kr. Till att börja med är postens uppgift att leverera brev och paket – inte att lansera tvivelaktiga internettjänster som troligen bekostas av portointäkter.

Kalla mig gärna bakåtsträvare men det största och allvarligaste felet med pratpost är att det finns två mer traditionella alternativ som är bättre. Den som muntligen vill kommunicera med någon annan har sedan urminnes tider kunnat göra det öga mot öga eller på lite längre avstånd genom att skrika. Under åtminstone de senaste 100 åren har det också varit möjligt att använda telefon för röstkommunikation. Det går snabbare och kommunikationen är dubbelriktad.

Under mycket längre tid har det varit möjligt att för hand skriva ett brev. Det ger det hela en oslagbar personlig prägel även om det inte alltid är det enklaste att tyda vissa personers handstil. Det är i vilket fall mycket mer personligt och trevligt än ett brev som posten skrivit ut och skickat.

För att ytterligare poängtera problematiken i det hela har jag testat pratpost. Den förstår inte alls vad jag säger och får inte till ett enda ord rätt.

Det känns som att pengarna kunde läggas på något bättre varvid posten skulle kunna erbjuda tjänster med högre kvalitet till lägre pris. Posten borde alltså fokusera på sin kärnverksamhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *