Automatiskt avstängda bloggar

Under lördagskvällen har jag sutitt och lagt till ny funktionalitet i mitt underhållsprogram för Weblog Updates.

Främst har jag lagt till möjligheten att stänga av bloggar och låter programmet automatiskt stänga av bloggar som är spam eller inte fungerar. Exempelvis stängs alla bloggar av som inte fungerar. Det är bloggar där dns-uppslagen inte fungerar eller som genererar felkoderna 404 och 403 som automatiskt pausas.

Ett av de roligaste problemen programmet hittat hittills är nog “The server committed a protocol violation”. Felkoderna 500 etc hanteras inte i den här första versionen av kontrollen.

Antalet bloggar i databasen uppgår förnärvarande till cirka 6 000 st. Därför har jag påbörjat sidindelning. Status för stunden är att bara 50 bloggar visas – det är klart bättre än 6 000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *